Zhytniy Rynok

Kyiv, Ukraine
Architect: Monina Olga
(Metal reliefs by Domnych Anatoliy)
Completed: 1980

© 2020 Darmon Richter