Bus Station

Silistra, Bulgaria

© 2020 Darmon Richter